Procentowy wskaźnik hossy giełdy warszawskiej - WSE BP, podstawowy i najważniejszy wskaźnik stosowany w analizie technicznej metodą punktowo-symboliczną. Podstawową zaletą tego wskaźnika jest to, że pokazuje kiedy dokonać sprzedaży na rynku wzrostowym, a kiedy kupować w przypadku rynku spadkowego. Oczywiście nie jest to szklana kula, w której można zobaczyć przyszłość, ale wprawnemu analitykowi wskaźnik ten może dostarczyć wielu cennych informacji. Normalne trendy na wykresach takich indeksów, jak WIG20 czy TECHWIG, zawsze wskazują na rynek wzrostowy na szczycie i rynek spadkowy na dnie. Trendy na wykresach wskaźników rynkowych niezmiennie powodują, że niewprawni inwestorzy kupują na szczycie, a sprzedają na dnie. WSE BP ilustruje po prostu procentowy udział spółek, na których wykresach punktowo-symbolicznych zostały wygenerowane sygnały zakupu. Poprzez śledzenie wykresów punktowo-symbolicznych spółek notowanych na GPW i policzenie tych, na których wykresach wygenerowany został sygnał zakupu, a następnie podzielenie przez ogólną liczbę spółek branych pod uwagę, otrzymuje się wartość procentowego wskaźnika hossy giełdy warszawskiej. Wykres wskaźnika porusza się w zakresie 0-100%, kratka ma wartość 2%.
Lekcja interpretacji wskaźnika WSE BP