Wskaźnik maksimum–minimum - High-Low Idx Wartość wskaźnika obliczamy dzieląc liczbę odnotowanych maksimów cenowych na dziennym wykresie GPW przez łączną liczbę odnotowanych maksimów i minimów. Na podstawie otrzymanych wyników tworzymy dziesięciosesyjną średnią i umieszczamy ją na wykresie, takim jak w przypadku procentowego wskaźnika liczby spółek powyżej ich dziesięciotygodniowych średnich. Osie poziome będą znajdować się więc w obszarze 0 do 100%. Poziomy 30% oraz 70% będą również tutaj poziomami krytycznymi. Sygnały zakupu generowane będą, kiedy wykres będzie dokonywał odwrócenia w górę z obszaru poniżej 30%, natomiast sygnały sprzedaży pojawią się, gdy wykres dokona odwrócenia w dół z obszaru powyżej 70%. Sygnałami zakupu czy też sprzedaży będą również przebicia odpowiednio poziomów poprzednich szczytów i den.
Lekcja interpretacji wskaźnika High-Low Idx