Procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych - WSE 10Wk. Przedstawia procentowy udział spółek notowanych na GPW, których ceny akcji znajdują się powyżej swoich dziesięciotygodniowych średnich ruchomych. Wartość indeksu jest wynikiem dzielenia ilości spółek, których kursy znajdują się powyżej swoich dziesięciotygodniowych średnich ruchomych przez ogólną ilość spółek. Stosuje się tutaj podobną siatkę, jak w pozostałych wskaźnikach, tzn. kratki tworzone przez osie poziome mają wielkość 2% i znajdują się w granicach od 0 do 100%.
Lekcja interpretacji wskaźnika WSE 10Wk