Procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych trzydziestotygodniowych średnich ruchomych - WSE 30Wk. Jest to indeks o dłuższym hotyzoncie czasowym. Przedstawia procentowy udział spółek notowanych na GPW, których ceny akcji znajdują się powyżej swoich dziesięciotygodniowych średnich ruchomych. Wartość indeksu jest wynikiem dzielenia ilości spółek, których kursy znajdują się powyżej swoich trzydziestotygodniowych średnich ruchomych przez ogólną ilość spółek. Stosuje się tutaj podobną siatkę, jak w pozostałych wskaźnikach, tzn. kratki tworzone przez osie poziome mają wielkość 2% i znajdują się w granicach od 0 do 100%. Ten długoteminowy indeks nie generuje dużej liczby sygnałów, jednak kiedy się pojawiają, należy wziąć je pod uwagę.
Lekcja interpretacji wskaźnika WSE 30Wk