LEKCJA 6

Wskaźniki krótkoterminowe.

Dwoma najważniejszymi wskaźnikami krótkoterminowymi są:

  • procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych (WSE 10Wk),
  • wskaźnik maksimum – minimum (High-Low Idx).
Procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych - WSE 10Wk.

Tak jak sugeruje jego nazwa, przedstawia on procentowy udział spółek notowanych na GPW, których ceny akcji znajdują się powyżej swoich dziesięciotygodniowych średnich ruchomych. Wartość indeksu jest wynikiem dzielenia ilości spółek, których kursy znajdują się powyżej swoich dziesięciotygodniowych średnich ruchomych przez ogólną ilość spółek. Stosuje się tutaj podobną siatkę, jak w przypadku procentowego wskaźnika hossy, tzn. kratki tworzone przez osie poziome mają wielkość 2% i znajdują się w granicach od 0 do 100%. Najlepsze sygnały sprzedaży pojawiają się, gdy wartość indeksu wzrasta powyżej 70%, a następnie dokonuje odwrócenia w dół poniżej tego - również tutaj krytycznego - poziomu. W tym przypadku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rynek wszedł w fazę krótkoterminowej korekty. Najlepsze natomiast sygnały zakupu generowane są, gdy wartość indeksu spadnie poniżej poziomu 30%, a następnie dokona odwrócenia w górę. Nie jest konieczne przebicie poziomu 30% przy pojawieniu się sygnału poniżej tej granicy, aby sygnał uznać za istotny. Odwrócenia dokonywane przez wartość indeksu w obszarze od 30% do 70% uważane są za krótkoterminowe sygnały zmiany trendu w granicach istniejącego trendu długoterminowego. Aby obraz rynku uległ zmianie, wartość indeksu musi przekroczyć poziom poprzednio osiągniętego szczytu lub dna lub też dokonać odwrócenia w dół z obszaru powyżej 70% do obszaru poniżej tego poziomu, albo dokonać odwrócenia z poziomu poniżej 30%.
Można założyć na przykład, że wartość procentowego wskaźnika liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych dokonuje odwrócenia w górę z obszaru poniżej 30%, generując sygnał zakupu. Wartość indeksu wzrasta następnie do 58%, gdzie napotyka podaż i dokonuje odwrócenia do kolumny O. Odwrócenie to zasugeruje jedynie, że krótkoterminowy wzrost został zatrzymany – nie będzie to sygnał sprzedaży. Wartość indeksu oczywiście łatwo może spaść do poziomu poniżej 30%, gdzie cały proces rozpocznie się od nowa.  Dalej założyć można, że po krótkim spadku następuje odwrócenie w górę do kolumny X i wartość indeksu osiąga poziom 74%. Została zatem przekroczona krytyczna granica 70%, powyżej której jakiekolwiek odwrócenia powodujące spadek poniżej tej granicy spowodują zmianę sygnału z krótkoterminowego zakupu na krótkoterminową sprzedaż. 
Omawiany indeks jest bardzo użyteczny w momencie planowania transakcji, ale tylko dla inwestorów krótkoterminowych. Inwestorzy długoterminowi swoje poczynania powinni oprzeć przede wszystkim na procentowym wskaźniku hossy. Gdy główny trend na rynku jest wzrostowy, o czym informuje procentowy wskaźnik hossy, a procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych daje sygnał sprzedaży, można spodziewać się, że w najbliższym czasie wartość akcji większości spółek nieco spadnie. Jeśli natomiast procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych wygeneruje sygnał zakupu (główny trend jest wzrostowy), oznaczać to będzie, że znajdujemy się na rynku wzrostowym, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Należy wówczas zaangażować maksymalnie swe siły i środki. Jakakolwiek niezgodność wskaźnika liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich ruchomych z wskaźnikiem hossy musi być traktowana ze szczególną ostrożnością, a nowe inwestycje powinny zostać odłożone na późniejszy, bardziej sprzyjający okres.
 


wykres wskaźnika beta 50

wykres WSE 10Wk

Wskaźnik maksimum – minimum "High-Low Idx".

Wartość wskaźnika obliczamy dzieląc liczbę odnotowanych maksimów cenowych na dziennym wykresie GPW przez łączną liczbę odnotowanych maksimów i minimów. Na podstawie otrzymanych wyników tworzymy dziesięciosesyjną średnią i umieszczamy ją na wykresie, takim jak w przypadku procentowego wskaźnika liczby spółek powyżej ich dziesięciotygodniowych średnich. Osie poziome będą znajdować się więc w obszarze 0 do 100%. Poziomy 30% oraz 70% będą również tutaj poziomami krytycznymi. Sygnały zakupu generowane będą, kiedy wykres będzie dokonywał odwrócenia w górę z obszaru poniżej 30%, natomiast sygnały sprzedaży pojawią się, gdy wykres dokona odwrócenia w dół z obszaru powyżej 70%. Sygnałami zakupu czy też sprzedaży będą również przebicia odpowiednio poziomów poprzednich szczytów i den. 
Procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich oraz wskaźnik maksimum – minimum zazwyczaj mają podobne wskazania, nie zawsze jednak. Czasami jeden z nich pozostaje w tyle za drugim. Nic przecież na rynku nie jest dokładnie takie samo. 

 

wykres wskaźnika high/low

wykres High-Low Idx

Źródło: Thomas J. Dorsey "Wykresy punktowo-symboliczne"; Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998r.